BOTU BUURTHUISKAMERSIn de Rotterdamse wijk Bospolder Tussendijken (BoTu) hebben de Delfshaven Coöperatie, Gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de handen in een geslagen om buurthuiskamers te ontwikkelen. BoTu kenmerkt zich door de vele bewonersinitiatieven die in de buurt actief zijn. Tegelijkertijd ‘scoort’ de wijk slecht op de sociale index: er zijn relatief veel problemen zijn in de sociale do­meinen van werk, taal, schulden, zorg en jeugd. Normaal gesproken maken bewonersinitiatieven gebruik van leegstaande tijdelijke ruimtes die door de gemeente of corporatie worden toegewezen. Zodra er zich een huurder aanmeldt dan moet het initiatief op zoek naar een andere locatie.
Voor een duurzame toekomst van de bewonersinitiatieven is daarom van belang dat er een doorontwikkeling plaatsvindt naar een sociale onderneming. Een sociale onderneming die op eigen krachten de buurthuiskamer kan beheren en waar haar bestaan niet afhankelijk is van een tijdelijke ruimte. Het beoogde netwerk aan buurthuiskamers vormen laagdrempelige ontmoetingsplekken waarin wijkbewoners elkaar ontmoeten, verhalen en kennis met elkaar delen en indien nodig om informatie en hulp kunnen vragen.
Bij de ontwikkeling van vastgoed functioneert de economische waarde als drijfveer. Bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed draait het rondom de maatschappelijke waarde. De uitdaging voor de verschillende stakeholders is om de aanwezige maatschappelijke waarde om te zetten naar economische waarde. Een waarde die nodig is om praktische zaken zoals de huur te kunnen dekken. Studio Saal treedt in dit proces op in opdracht van en in samenwerking met de Delfshaven Coöperatie als ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed
locatie
rotterdam

opdrachtgever
delfshaven coöperatie

status
onderzoek

jaar
2022-heden

type
maatschappelijk

partners
botu buurthuiskamers
gemeente rotterdam
havensteder
iabr