KLEIN, FIJN & INCLUSIEF


In de stadswijken van Rotterdam kom je ze wel eens tegen: kavels die niet of deels gebruikt worden. Studio Saal onderzoekt hoe deze kavels bestaande wijkstructuren kunnen verbeteren. Door het dialoog aan te gaan met de lokale stakeholders worden de directe wijkbehoeftes in kaart gebracht. Middels een inclusieve buurtontwikkeling wordt er een breed draagvlak gecreëerd voor en door de buurt.