03 februari 2023

onderwijs rotterdam academie voor bouwkunst


Studio Saal zal in de studio ‘Huis naar Autonomie - een thuis voor dakloosheid in het stedelijke leven’ studenten van de Rotterdam Academie voor Bouwkunst begeleiden in het ontwerpen van een huis voor dak- en thuislozen. De opgedane inzichten uit het Ontwerpend Ontwikkelen traject van de Gemeente Rotterdam worden verder verkend door de studenten. Een nieuwe generatie ontwerpers zal positie nemen in dit maatschappelijke vraagstuk.