OPVANG DE GASTHEER


In opdracht van de gemeente Rotterdam voerde Botman x Arcilla (een samenwerking tussen FBX & Studio Saal) een ontwerpverkenning uit voor de herontwikkeling van een van de noodopvanglocaties in Rotterdam. De onderzoeksvraag was hoe de Opvang als Welkome Gast in de Buurt kan worden mee ontwikkeld in een grotere gebiedsontwikkeling. 

locatie
rotterdam

opdrachtgever
gemeente rotterdam

status
verkennend onderzoek

jaar
2022

type
maatschappelijk

partners
fbx architecture agency